Korttidsboende för barn & ungdomar CARE OF

 

Söker eller behöver ditt barn ett miljöombyte och nya upplevelser tillsammans med andra? Hos oss på Care of kan vi erbjuda ett korttidsboende med 6 platser. Vi vänder oss till familjer med barn mellan 10-22 år.

Kort om verksamheten

 

Korttidsboendet Care of vänder sig till barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser eller autismliknande tillstånd och som behöver få ett miljöombyte i ett socialt sammanhang tillsammans med andra.


Hos oss bor man periodvis enligt en individuell överenskommelse. Stödet anpassas efter den enskildes behov. Aktiviteter, som till exempel träning, läxläsning, matlagning, utflykter, sällskapsspel etc. planeras i samråd med barnet och dennes vårdnadshavare.

 

Vi strävar efter att skapa en hemlik miljö som anpassas i dialog med barnet för att kunna bemöta personliga behov. Hos oss fokuserar vi på att träna de delar som barnet har mest nytta av sett ur ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv.

Mål och inriktning

 

Målet är att ge möjlighet till avlastning för familjer som lever med barn med en funktionsnedsättning. Barnen erbjuds möjlighet till stimulans, utveckling, gemenskap, roliga och sociala aktiviteter i en verksamhet som är meningsfull. Vi skapar förutsättningar för trygghet, personlig utveckling och ser till att barnet kan använda och utveckla sin sociala förmåga som långsiktigt bidrar till goda levnadsvillkor.

 

Alla som vistas hos oss ska känna sig trygga och säkra i den verksamhet som vi bedriver. Därför är det viktigt för oss att ha en tät och kontinuerlig dialog med barnet och hans/hennes vårdnadshavare för att säkerställa kvalitén i verksamheten.

Mat/Måltider

 

Vi erbjuder gemensamma måltider som lagas på enheten och möjlighet ges att äta gemensamt eller avskilt beroende på de individuella behoven.

Inflytande/delaktighet

 

Verksamheten erbjuder stöd och service som grundar sig i en individuell utvecklingsplan. Planen utformas utifrån barnets förutsättningar, behov, önskemål med syfte att stärka förmågan att utveckla diverse sociala färdigheter.

Särskild kompentens

 

Personalen har kunskaper i ART. Förkortningen står för Aggression Replacement Training, en metod när det gäller att påverka och förändra beteendet hos aggressiva och antisociala ungdomar.

Personalens kompetens

 

All personal har sin yrkesbakgrund från olika skolverksamheter, men med en gemensam nämnare att under många år arbetat med barn i behov av särskilt stöd, barn med neuropsykiatriska diagnoser eller autismlikande tillstånd. Personalen är examinerad och har utöver det diverse utbildningscertifikat inom de kompetenser som verksamheten har att erbjuda. Dessutom har all personal utbildning i hjärt- och lugnräddning och är aktiva idrottsutövare som står för en hälsosam livsstil.

Övrigt

 

- Verksamhetslokalen är en lägenhet med närhet till kommunikation och service.

 

- Maximalt 6 boende åt gången.

 

- Möjlighet att få stöd med läxläsning av legitimerad lärare.